Hiển thị tất cả 3 kết quả

Saltnic nicotine là dạng muối nicotine sử dụng trong vape. Nó có nồng độ cao và hấp thu nhanh hơn nicotine thông thường, giúp cảm nhận tác động của nicotine một cách nhanh chóng. Saltnic nicotine thích hợp cho người muốn thoả mãn nhu cầu nicotine một cách nhanh gọn